• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

vodní hrad Švihov

Vodní hrad Švihov

Vodní hard Švihov je gotický hrad nacházející se ve městě Švihov v okrese Klatovy.

Zakladatelem hradu, který je poprvé zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z Rýzmberka ze Skály. Během husitských válek byl obléhán husitským vojskem a jeho posádka se vzdala až po vypuštění hradních příkopů.
V letech 1480–1489 na příkaz tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka byl nákladně přestavěn ve slohu pozdní gotiky.

Po třicetileté válce, zřejmě ze strachu před možnou „nedobytnou líhní protihabsburského odporu“, vydal habsburský císař nařízení k demolici hradu. Díky neustálému oddalování k ní však v plném rozsahu nikdy nedošlo, byla pouze pobořena část hradebního opevnění. Hradní paláce, kaple a zbylé bašty byly později změněny na panskou sýpku, čímž na jednu stranu celý objekt neobyčejně utrpěl, na druhou stranu jej to ale i ochránilo od rozsáhlejších přestaveb. V držení rodu Černínů zůstal švihovský hrad s malými přestávkami až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Vodní hrad Švihov byl od prvotní myšlenky komponován jako umělý ostrov. Budovy v centrální dispozici tvořily jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží a uzavíraly tak čtverhranné vnitřní nádvoří. Chráněny byly pásem vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a prvním vodním příkopem.

Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště.

Dnes je hrad ve správě Národního památkového ústavu a prezentuje se široké veřejnosti prostřednictvím několika prohlídkových tras a mimořádných prohlídek.

Hrad Švihov je velmi oblíbený mezi filmaři. Kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku, filmy Královský omyl z roku 1967, o mnoho mladší Šašek a královna nebo pohádka Tři životy. Tahle filmová díla spojuje, že část scén vznikla ve vodním hradě Švihov. V době natáčení nejznámější české pohádky Tři oříšky pro Popelku byl hrad v žalostném stavu, přesto mu filmařské kulisy a ozdoby propůjčili takovou podobu, aby mohl honosně ztvárnit selský statek macechy.

Až si rozsáhlý hrad pořádně prohlédnete a užijete, vydejte se na Popelčinu pohádkovou stezku, která přímo u hradu začíná.