• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zámek Orlík

Zámek Orlík

Zámek Orlík je jihočeský zámek, původně hrad, postavený na skalním ostrohu nad Vltavou v okrese Písek v Jihočeském kraji. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží).

Pověst říká, že jméno získal zámek Orlík pro svou polohu vysoko nad údolím. Vypadal jako orlí hnízdo. Ke změně došlo v době dostavby Orlické přehrady, údolí bylo zatopeno a zámek Orlík se tím pádem již netyčí tak vysoko nad hladinou.

Hrad založil král český a císař římský Karel IV. a udělil jej roku 1357 Dětřichovi z Portic. Vchod do zámku vede přes příkop a vysokým a úzkým průjezdem se dá vejít do vlastního zámeckého nádvoří.

Zámek byl díky výborné poloze na ostrohu Vltavy takřka nedobytný. V současnosti díky Orlické přehradě je hladina vody o 80 metrů výše. Nejstarší stavbou je hradba jihozápadního křídla gotického hradu. Hrad má nepravidelný lichoběžníkový tvar. Průčelí zámku zdobí tři věže. Vlevo je okrouhlá věž. Dříve se nazývala Uherka. Základy má vytesané do skály, nahoře má cimbuří a malá, úzká okna. Původní a jediný vchod do ní vedl ve výši druhého poschodí. Byl to byt hlásného. Sloužila i jako vězení.

V poschodích zámku jsou reprezentativní prostory. Velký empírový salon ukrývá portréty rodu Schwarzenbergů. Nábytek do tohoto sálu byl vyroben ve Francii roku 1822-1824. Busta Napoleona je dar od samotného císaře.

Součástí zámku je o rozlehlý park v anglickém stylu, který byl založen na začátku 19. století. Jeho budování trvalo zhruba 100 let a na jeho území byla vysázena spousta vzácných dřevin. Až do roku 1948 byla péči o park věnována velká pozornost, ale po znárodnění došlo k velkému zanedbání celé plochy a po zatopení údolí orlickým jezerem došlo i k zatopení části území parku. 

V bezprostřední blízkosti zámku se nachází zámecké akvárium s expozicí „Pod hladinou orlické přehrady“ a se stálou výstavou fotografií „Ztracená řeka“, která zachycuje Vltavu a její okolí před vybudováním orlické přehrady.

webové stránky zámku Orlík