• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

zvolská-homole

Zvolská homole

Zvolská homole je přírodní rezervace a vyhlídka na pravém břehu Vltavy, nedaleko obce Zvole u Prahy. Je to ideální místo pro výlet do přírody, kde si můžete prohlédnout zajímavou geologii, flóru a faunu, historické památky a krásné výhledy na řeku a okolní krajinu.

Zvolská homole je skalnatý vrch o nadmořské výšce 327 metrů, který je součástí Pražské plošiny. Jeho jméno je odvozeno od nedaleké obce Zvole a od tvaru skály, která se tyčí nad hladinou Vltavy. Skála je tvořena žulou a rulou, které jsou pozůstatky staršího hercynského pohoří. Na vrcholu skály se nachází zbytky zaniklého hradu ze 13. století, který sloužil jako strážní pevnost nad vltavským údolím. Hrad byl zničen za husitských válek a dnes z něj zůstaly jen nepatrné zbytky zdí a příkopů. Z vrcholu skály je také nádherný rozhled na Vrané nad Vltavou, nejjižnější části Prahy a další obce v okolí.

Zvolská homole je také chráněnou přírodní rezervací, která byla vyhlášena v roce 1989. Rezervace zaujímá vrcholový a četné svahové prostory vrchu a její rozloha je 47 hektarů. Předmětem ochrany jsou různé ekosystémy, které se zde vyskytují: lesy, skalní stepi, vřesoviště a louky. V rezervaci žije mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří jsou vzácní nebo ohrožení. Mezi ně patří například skalník celokrajný, kruštík širolistý, bělozářka liliovitá, koniklec velkokvětý, kozinec dánský, netopýr velkouchý, zmije obecná nebo orlovec říční.

Pro návštěvníky Zvolské homole je zde vybudována naučná stezka, která spojuje obce Vrané nad Vltavou a Zvole. Stezka má délku 5,5 kilometru a po cestě se nachází 14 informačních panelů, které seznamují s historií, geologií, faunou a flórou jednotlivých míst. Stezka je vedena většinou po kvalitních cestách a pěšinách a je vyznačena zelenobílými značkami naučných stezek. Na obou úvodních panelech je schematický plánek stezky a náhledy všech ostatních zastávek. V prostoru Zvolské homole se trasa dělí na dvě větve, přičemž na každé jsou umístěné zastávky – můžete se tedy rozhodnout, kterou z nich zvolit, nebo se z cílového místa stezky vrátit a projít si druhou větev zpět do výchozího místa.

Pokud chcete navštívit Zvolskou homoli, máte několik možností, jak se tam dostat. Pokud jedete autem, můžete zaparkovat v obci Zvole nebo ve Vraném nad Vltavou a odtud pokračovat pěšky po naučné stezce. Pokud jedete vlakem, můžete vystoupit na železniční stanici Vrané nad Vltavou, která je začátkem stezky. Pokud jedete autobusem, můžete vystoupit na zastávce Zvole, která je koncem stezky. Pokud chcete vyzkoušet jízdu lodí, můžete využít obecní přívoz ve Vraném nad Vltavou, který vás přepraví na druhý břeh řeky, kde je také začátek stezky.