• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

památník Jana Žižky

Památník Jana Žižky v Trocnově

Trocnov je vesnice v okrese České Budějovice, je součástí obce Borovany.
Památník Jana Žižky v Trocnově leží asi šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic. Narodil se zde Jan Žižka a památník tu dnes stojí na celkové ploše zhruba 15 hektarů.

Trocnov byl svým rozsahem nevelký, tvořily jej dva svobodné dvorce. Jeden patřil Žižkovo rodičům, druhý jeho strýcům z otcovy strany. Žižka nebyl zrovna příkladným hospodářem. Rodinný statek zdědil kolem roku 1378, ale již v dubnu 1380 ho prodal Rožmberkům a nabídl své služby královskému dvoru.

Na konci 15. století se obec stala majetkem augustiniánů z Borovan, kteří zde v 17. století postavili klášterní dvůr. V 50. letech 20. století byl objekt upraven na muzeum.

Památník Jana Žižky z Trocnova je 11,4 hektaru velký areál. Jeho součástí jsou lesy, louky, samotný památník se sochou Jana Žižky, Mikšův dvorec, Žižkův dvorec – základy statku, ze kterého údajně husitský hejtman pocházel, dále muzeum a Žižkův pomník – pamětní kámen v místě původního Žižkova dubu, kde se vojevůdce podle pověsti narodil.

Samotný památník navrhl profesor Josef Malejovský a vznikal v letech 1958 – 1969. Stavba má podobu komolého čtyřbokého jehlanu, na jehož vrcholu je umístěna socha Jana Žižky v nadživotní velikosti, která je směrována k jihovýchodu.

Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera. Pro návštěvníky je zde nainstalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období.

Naučná stezka v Trocnově

Návštěvníkům je k dispozici naučně-vzdělávací stezka v délce cca 4 km s deseti informačními panely, které mapují významné milníky husitství. Stezka vede od parkoviště před muzeem kolem základů Žižkova dvorce, podél louky pokračuje na okraji lesa k mohyle, třináctimetrovému žulovému pomníku vojevůdce, až k místu údajného Žižkova narození, což je dnes prostý pamětní kámen.

Dále vede stezka poklidným lesem kolem starých rybníků s přírodními biotopy charakteristickými pro tuto oblast. Dalším zastavením je Mikšův dvorec a hráz Horního rybníka. Konec naučné stezky je opět na parkovišti před muzeem. Informační panely jsou opatřeny QR kódy, které zájemcům o historii Trocnova a husitství nabízejí řadu dalších multimediálních informací.

Webové stránky památníku Jana Žižky