• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Červené blato

Červené blato

Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů. Jedná se v podstatě o močál, nacházející se na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, mezi městečky Trhové Sviny a Suchdol nad Lužnicí. Rašeliniště je velmi cenné, neboť je dosud málo narušené a zachovalo si tvářnost tundry a druhovou skladbu rostlinstva z raně poledového období.

Na dnešním území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba byla ukončena ve 20. století. Od r. 1953 je území chráněno jako přírodní rezervace, dnes jako národní přírodní rezervace, a má výměru 331,4 ha. Celé území je protkáno sítí kanálů a stružek, které během těžby rašeliny sloužily k odvádění vody. Nyní je odvodňovací systém zahrazován, aby voda zůstávala v území a zůstal tak zachován krajinný ráz tundry. 

Rezervací prochází stejnojmenná  naučná stezka. Pětikilometrový vycházkový okruh se šesti zastávkami vede bažinou po upravených cestách. Turistická stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí, kam se i vrací. Velmi oblíbenou částí stezky je asi v půli trasy teráska s výhledem na rašelinné jezírko.

Větší část naučné stezky přes Červené blato má zpevněný povrch, proto postačí pro návštěvu běžná sportovní obuv. Stezka vede převážně po lesních pěšinách a dřevěných povalových chodníčcích. Na zastávkách jsou odpočívadla, nechybí ani přístřešek pro případ nepříznivého počasí. Trasa je přístupná celoročně.