• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády jsou vodopády v údolí na horním toku říčky Huntavy, asi 1,5 km od vsi Rešov, největší v Nízkém Jeseníku. Říčka zde prochází hlubokým, úzkým kaňonem přes několik vodopádů a kaskád.

Vodopády jsou památkou na středověké dolování stříbra. V okolí objevíte rozkvétající rašeliniště i kamennou sfingu. Vodopády jsou ukryty v hluboké soutěsce v podhůří Jeseníků. Do soutěsky níž lze proniknout pouze pomocí kamenných schodů a visutého dřevěného mostku. Pod ním duní první, horní vodopád o výšce zhruba tři metry.

Značená trasa vede po balvanech, lávkách a kamenných schodech mezi skalními stěnami, které se tyčí až 25 metrů vysoko. Říčka tu hučí a vytváří četné kaskády a peřeje.

Hlavní vodopádový stupeň je vysoký skoro deset metrů a přechází se k němu šikmou visutou lávkou. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdší horniny (porfyroidu). Tvar vodopádu širokého až jeden metr určuje strmě ukloněná plocha břidličnatosti proťatá zhruba v polovině křižně probíhajícími puklinami. Scenerie je působivá zejména při vyšším průtoku. 

Území je chráněno jako národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a to od roku 2013 , má rozlohu 71,6 ha. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami. Velký přírodovědecký význam mají mechová společenstva stinných skal, vlhkých balvanů a padlých kmenů.

Pod vodopády kdysi pracoval vodní mlýn. 

Nejsnadnější přístup k vodopádům na Huntavě je z vesnice Rešov, vzdálené 1 km.  V obci Rešov je návštěvníkům k dispozici venkovní zahrádka, restaurace  a prodej suvenýrů – to vše ve vzdálenosti 1,5 km od vodopádů.  Méně využívaným východiskem k vodopádům je Horní Město, dnes polozapomenuté, kdysi však slavné centrum okolního kraje.