• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

hrad Šternberk

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky svou nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu dokresluje okolní lesopark a podhradí.  Hrad Šternberk najdete ve stejnojmenném městě v Olomouckém kraji. Stojí na výběžku Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce okolo 300 metrů.

Hrad založil Zdeslav ze Šternberka ve 13. století, který dostal zdejší území na úpatí Jeseníků za své služby králi Václavovi I. . O rozšíření Zdeslavova hradu se přičinil především Albert II. ze Šternberka, významný diplomat a rádce Karla IV. Vybudoval mimo jiné hradby a kapli. Po jeho synovi Petrovi získali majetek páni z Kravař. Za husitských válek byl hrad silně poškozen.

Obnova měla několik etap. Koncem 15. a začátkem 16. století si zdokonalení vojenské techniky vynutilo změny v opevnění. V době předbělohorské se dostalo panství do rukou Münsterberků a zůstalo v nich i po roce 1620. Hrad poté utrpěl švédskými vpády za třicetileté války.

Konečnou podobu dal Šternberku až Jan II. z Lichtenštejna (1858 – 1929), který po prusko-rakouských válkách pozdvihl hrad z trosek. Poslední zhoubné zásahy z působila 2. světová válka. Z nejstarší stavby se kromě zbytků opevnění a zdí hlavního paláce zachovala mohutná okrouhlá věž z hrubého lomového zdiva. Původní hradní palác s ní spojovaly padací dveře v 1. patře, dnes tady vede úzká visutá chodba. Palác se skládá ze dvou částí. Starší obdélné křídlo zakončoval kdysi mohutný šikmý nárožní pilíř, dnes pohlcený vnější nepravidelnou renesanční přístavbou sledující půdorys hradeb.

Po prohlídce hradu se nezapomeňte projít zámeckým lesoparkem, jejž vytvořil v letech 1907–1909 vídeňský architekt Albert Esche.

https://www.hrad-sternberk.cz/cs