• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Zoopark Chomutov

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů.

Zoopark Chomutov nabízí Eurosafari, tedy velký výběh, kde mohou návštěvníci pozorovat zvířata v přirozeném prostředí. Návštěvnici se do Eurosafari mohou dostat pouze safari soupravou a spatří zde například zubry, koně Převalského, skotský náhorní skot, pratury, jeleny či muflony.

Děti naleznou v areálu Zooparku různé houpačky a prolézačky. V roce 2009 bylo naproti výběhu medvědů hnědých otevřeno Lanové centrum, kde si děti mohou vyzkoušet svou zručnost při překonávání překážek z lan, sítí a dřevěných trámků.

Odkazy:
Webová stránka Zooparku Chomutov