• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Velký Kosíř

Velký Kosíř

Velký Kosíř je výrazný kopec v Bouzovské vrchovině, na jehož vrcholu je se tyčí stejnojmenná rozhledna. K rozhledně vedou stezky ze všech okolních vesnic. Velký Kosíř leží zhruba 9 km severozápadně od Prostějova a 15 km od Olomouce.

Jedná se o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno zázemí pro provoz – WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.

Na vrcholu kopce Velký Kosíř je mohyla na památku Františka Palackého.
Na západním úpatí Kosíře je památník čtyř letců, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku v roce 1998. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.

Kopec Kosíř je nazýván „Hanáckým Montblankem“.

Kosíř je opřen mnoha krásnými lidovými pověstmi, např o spletitých podzemních chodbách či o místním strašidle Fajermonovi. Mimo jiné se také tvrdí, že na Kosíři se nachází zlatý poklad. Skutečností je, že zlatý písek se kdysi objevoval v potoku Zlatá stružka při severních svazích Kosíře. V blízkosti tohoto místa stával při okraji lesa osamělý velký balvan tvaru koňské hlavy,proto se zde říká „Kobylí hlava“. Místní rolník František Tichý, inspirován pověstmi o pokladu, v minulém století balvan rozrušil trhavinou, avšak zlato nenašel.

Kosíř je proslaven také archelogickými nálezy. Na východních svazích Kosíře se nachází pazourkové nástroje lovců starší doby kamenné (paleolit),  byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné z kultury lidu moravské malované keramiky). Velmi významné nálezy pocházejí z období pozdní doby kamenné (eneolitu) hradiště v poloze u Varhan, několik mohylových pohřebišť a řada dalších unikátních nálezů z celého období pravěku.

Přijďte si vychutnat krásný výhled na Hanou z rozhledny na jejím nejvyšším bodě – Velkém Kosíři.

http://www.rozhledna-kosir.cz/