• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

město Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl je město v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Je vzdálené 17 km severozápadně od okresního města Svitavy a 13 km jihozápadně od Ústí nad Orlicí.

Zámecké návrší i samo město nabízí spojení historické architektury – renesanční zámek je na seznamu Světového dědictví UNESCO s moderními uměleckými směry. Ve městě se celoročně koná řada akcí a festivalů z nichž nejznámější je bezesporu Smetanova Litomyšl. Litomyšl je často označována jako „moderní historické město“.

Historie Litomyšli

První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české. Tehdy měl stát na litomyšlském návrší strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu. Po vyvraždění Slavníkovců roku 995 přešlo území do rukou Přemyslovců.

V roce 1344 založil ve městě Karel IV. biskupství litomyšlské. Husité město napadli ve dvou vlnách v letech 1421 a 1425. Město velice poškodili také kvůli vystupování Jana Železného na Kostnickém koncilu proti Janu Husovi.

V 19. století město ztrácelo na významu, zejména z důvodu vedení významných železničních tratí mimo město. Známým zůstávalo litomyšlské piaristické gymnázium. Ve městě v té době pobývala řada významných osobností, např. Alois Jirásek nebo Božena Němcová.
S městem spojila svůj život i uznávaná kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová, která byla i představitelkou blížícího se emancipačního hnutí přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

Památky v Litomyšli

Dominantou města je unikátní renesanční zámek s více než osmi tisíci sgrafity, který je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Renesanční zámek z druhé poloviny šestnáctého století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. I přes úpravu interiéru na konci osmnáctého století si stále uchoval skoro nedotčený vzhled z doby renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů.

Dům U Rytířů byl postaven v renesančním slohu ve čtyřicátých letech 16.století. Je jedním z nejkrásnějších domů v Litomyšli a jedním ze skvostů renesanční městské architektury v Čechách. Po požáru v roce 1540 si jej postavil a vyzdobil kameník Blažek, který zřejmě pracoval i na výzdobě pardubického zámku nebo stavěl hřbitovní kostel ve Vysokém Mýtě. 

Barokní chrám Nalezení sv. Kříže byl vystavěn v letech 1714-1725 italským stavitele Giovannim Battistou Alliprandim. Kostel ve své historii čtyřikrát vyhořel, po roce 1968 byl uzavřen a postupně chátral. V letech 2011-2015 prošla stavba kompletní rekonstrukcí. a kostel byl doslova navrácen do života.

Nejednoho návštěvníka jistě zaujme protáhlý tvar litomyšlského náměstí – je to vlastně dlouhá a široká ulice. Náměstí totiž vznikalo podél obchodní cesty a tržiště. Domy byly nejprve dřevěné, později (především kvůli požárům) kamenné. Dodnes je zde k vidění množství zajímavých domů. Zajímavých nejen architekturou, ale také proto, že v nich bydleli zajímaví a slavní lidé.

Mezi další zajímavé památky v Litomyšli patří například Dům U Rytířů, Piaristický chrám, Kostel s proboštvím, Smetanovo náměstí, Toulovcovo náměstí, Klášterní zahrady, Portmoneum nebo Smetanův dům.

Bedřich Smetana a Litomyšl

V roce 1824 se v Litomyšli narodil významný český hudební skladatel Bedřich Smetana. Od roku 1946 je v rodišti zakladatele české národní hudby pořádán velký festival klasické hudby Smetanova Litomyšl.

Bedřich se narodil přímo na zámku v Litomyšli v rodině sládka jako jedenácté dítě a první syn. Určitě se tedy není potřeba divit tomu, že otec nechal ze samé radosti vyvalit na zámecké nádvoří sudy piva, aby i ostatní mohli vychutnat radost šťastného otce.

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se Bedřich Smetana narodil, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli.

V Litomyšli najdete také Smetanův dům, což je secesní budova z roku 1905. Dům byl postaven až po smrti Bedřicha Smetany. Byl otevřen v roce 1905 Smetanovou operou Dalibor v provedení místních nadšenců. Budova byla míněna jako divadelní a koncertní sál.

Jak se do Litomyšle dostat

Litomyšl se nachází na hlavním silničním tahu č. 35 Olomouc – Hradec Králové, přibližně 150 kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové. Město rovněž leží na železniční trati Choceň – Litomyšl.

Webové stránky města Litomyšl