• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

pevnost Josefov

Pevnost Josefov

Josefov je východočeské historické pevnostní město v okrese Náchod přibližně 20 km od Hradec Králové. Josefov je dnes součástí města Jaroměře.

Pevnost Josefov byla vybudována spolu se sesterským městem Terezínem na příkaz císaře Josefa II. v 80. až 90. letech 18. století v odezvě na změnu severní hranice Habsburského mocnářství po sedmileté válce. Důvodem ke stavbě takto rozsáhlé pevnosti byla ochrana hranic proti výbojnému Prusku.

Když v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem, bojištěm se staly východní a severní Čechy. V této válce však použili Prusové novou taktiku, pevnost jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešli. Ukázalo se tak, že bastionové pevnosti jsou již věcí minulosti. Pevnost Josefov tak nikdy nezískala na vojenské slávě.

Pevnostní město se původně jmenovalo Ples podle vesnice, která jeho stavbě podlehla. Na Josefov bylo na počest jeho zakladatele přejmenováno roku 1793 na příkaz císaře Františka II.

Projekt pevnostního města Plesu vypracoval francouzský vojenský inženýr v habsburských službách Claude Benoît Duhamel de Querlonde , který stavbu také řídil. Pro opevnění Plesu/Josefova jsou typické mimořádně rozsáhlé sítě podkopů v celkové délce okolo 40 kilometrů.

Síla pevnosti spočívala v mohutnosti opevnění, palebné síle, takzvaných suchých příkopech, ale také v důmyslném podzemním bludišti minových chodeb.

Podzemní chodby jsou dnes největší turistickou atrakcí Josefova. Tajuplnost a romantiku josefovského labyrintu umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěvníci tak na vlastní kůži zažívají pocity vojáků bránících pevnost před nepřítelem. Promenády, lemující horní část pevnosti, poskytují v parném létě stín a klid a zájemcům o pevnostní architekturu možnost prohlédnout si objekty tvořící hlavní a vnější obranný val Josefova. Návštěvu podzemí lze zpestřit prohlídkou lapidária s originály soch M. B. Brauna nebo návštěvou hned několika muzejních expozic.

Délka prohlídky v Josefově je asi 70 minut a zahrnuje prohlídku podzemního obranného systému pevnosti, obytných kasemat Bastionu I, lapidária Matyáše Bernarda Brauna a hlavního hradebního valu s vyhlídkou na opevnění.

Nedaleko od pevnosti Josefov, něco okolo 7 kilometrů, se nachází barokní perla Hospital Kuks.

Webové stránky pevnosti Josefov