• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Tvrz Královice

Tvrz Královice

Tvrz Královice je jednou z nejstarších a nejzachovalejších středověkých tvrzí v České republice. Nachází se v pražské čtvrti Královice, která leží na okraji hlavního města, nedaleko od řeky Vltavy. Tato tvrz má věžovitý tvar, který je u nás vzácný, protože většina podobných staveb byla zničena nebo začleněna do jiných budov. Tvrz je postavena z lomového kamene a měří asi 20 metrů na výšku. Její počátky sahají možná až do 13. století, ale první spolehlivá zmínka o ní je z roku 1388. V tomto období byla tvrz opevněna hradbami. V 16. století se stala sídlem rodiny Pechanců z Královic, kteří ji nechali přestavět v duchu renesance. Na jižní straně je vidět letopočet 1562, který označuje dobu této přestavby. Při ní byla tvrz opatřena novými klenbami, sgrafity a vysazeným třetím patrem, které možná nahradilo starší konstrukci. Na jižní straně byly také přidány tři prevéty (předchůdce záchodů) nad sebou a k severnímu průčelí bylo dokončeno vnější schodiště. Poslední patro, které vyčnívá na kamenných krakorcích, je zakončeno valbovou střechou.

V roce 1621 byla tvrz zkonfiskována císařem Ferdinandem II. za účast na stavovském povstání a později prodána různým šlechtickým rodům. Po roce 1623 koupil Královice Karel kníže z Liechtensteinu a tvrz přestala sloužit jako rezidence. Postupně byla zařazena do hospodářského dvora a používána jako knížecí sýpka. Tím se její stav zhoršoval, ale nejvíc utrpěla po roce 1945. V 80. letech 20. století se sice pokusil tvrz opravit její tehdejší uživatel (Výzkumný ústav živočišné výroby), ale tvrz dlouho zůstala v špatném stavu. Současný majitel Nové Královice spol. s r.o., památku postupně renovuje.

Tvrz Královice je tvořena třípatrovou obytnou věží o půdorysu 10,5 x 10,5 metrů, která dosahuje výšky kolem 20 metrů. Poslední patro je předsazeno před ostatní na kamenných krakorcích a je zakryto valbovou střechou. Na jižní straně věže je viditelný letopočet 1562, který označuje dobu renesanční přestavby. Na severozápadní straně je zachován fragment původního venkovního schodiště, které vedlo do prvního patra. Vnitřek věže je rozdělen na tři prostory, které jsou propojeny dřevěnými schody.

Jak se k tvrzi Královice dostat?

Pokud chcete navštívit tvrz Královice, máte několik možností, jak se tam dostat. Můžete jet veřejnou dopravou nebo autem. Veřejnou dopravou se lze dopravit metrem na stanici Černý Most (trasa B) a odtud autobusem číslo 224 na zastávku Královice. Autobusem to trvá asi 25 minut. Autem se lze dopravit po dálnici D11 směr Hradec Králové a sjet na exitu 8 na silnici E65 směr Mladá Boleslav. Po několika kilometrech se odbočí vpravo na silnici II/101 směr Brandýs nad Labem a po dalších několika kilometrech se odbočí vlevo na silnici II/610 směr Praha-Královice. Tvrz Královice je viditelná z této silnice na pravé straně.

Tvrz má parkoviště pro návštěvníky. Parkoviště je umístěno v blízkosti vstupu do areálu tvrze a je zdarma. Kapacita parkoviště je však omezená, proto se doporučuje přijet včas nebo využít veřejnou dopravu.