• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Přírodní park Meandry Botiče

Přírodní park Meandry Botiče

Přírodní park Meandry Botiče je území, kde potok Botič vytváří přirozené zatáčky a meandry, které jsou lemované starými stromy, loukami a květinami. Přírodní park je součástí Trojmezí, kde se stýkají tři katastrální území: Hostivař, Záběhlice a Práče. Přírodní park je také součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice, který zahrnuje i Hostivařskou přehradu a Milíčovský les.

Pokud hledáte tip na výlet do přírody, který není daleko od centra Prahy, pak je Přírodní park Meandry Botiče ideální volbou. Přírodní památka Meandry Botiče byla vyhlášena v roce 1968 jako chráněný přírodní výtvor z důvodu ochrany chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstev vodních živočichů. Hnízdí zde 47 druhů ptáků, mezi nimiž jsou např. žluva hajní, sýček obecný, konipas horský, žluna zelená nebo ledňáček říční. V potoce žijí běžné druhy ryb, jako je jelec tloušť, hrouzek nebo plotice.

Koryto Botiče se formovalo v mladším pleistocénu, tedy ve čtvrtohorách, zhruba před 100 až 500 tisíci lety vlivem činnosti tekoucí vody. V období holocénu před deseti tisíci lety bylo zanesené koryto přehloubeno. Díky nivním půdám, které vznikají při povodních, zde úspěšně hospodařili zemědělci – Prahu zásobovali zelím a další zeleninou a také jahodami. Na potoce se rybařilo. Doklady o zemědělské činnosti se dochovaly z doby před sedmi tisíci lety. Své pozůstatky tu zanechali Germáni, Keltové i Slované.

Nedaleko přírodní památky se nachází ekologické centrum Toulcův dvůr, kde si můžete prohlédnout hospodářská zvířata, navštívit ekologickou expozici nebo si zapůjčit kolo nebo koloběžku. Toulcův dvůr je také místem konání různých kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

V blízkosti Meandrů Botiče se nachází také Práčský zámeček, který byl postaven v roce 1860 jako lovecký zámeček pro rodinu Thun-Hohensteinů. Dnes slouží jako sídlo Českého svazu ochránců přírody a nabízí možnost ubytování i pronájmu sálů pro různé akce. V zámeckém parku se nachází památný strom – dub letní Práčský, který je starý asi 300 let a má obvod kmene 550 cm.

Pokud máte rádi vodní sporty nebo relaxaci u vody, můžete navštívit Hostivařskou přehradu, která je přehradní nádrží na Botiči. Zde si můžete zaplavat, zapůjčit si loďku nebo šlapadlo, opalovat se na pláži nebo si dát občerstvení v některém z místních stánků nebo restaurací. Hostivařská přehrada je také oblíbeným místem pro rybáře.

Jak se dostat do Přírodního parku Meandry Botiče? 

Nejjednodušší způsob je použít veřejnou dopravu. Můžete jet autobusem číslo 125 nebo 188 a vystoupit na zastávce Toulcův dvůr. Odtud je to jen pár minut pěšky k Meandrům Botiče. Pokud jedete vlakem, můžete vystoupit na stanici Praha-Hostivař a pak pokračovat autobusem číslo 125 nebo 188. Pokud jedete autem, můžete zaparkovat na parkovišti u Hostivařské přehrady a pak jít pěšky podél potoka Botiče.

Co je tam pro děti?

Přírodní park Meandry Botiče je skvělým místem pro rodinný výlet s dětmi. Děti si zde mohou užít přírodu, pozorovat ptáky a ryby, hrát si na loukách nebo si vybrat některou z aktivit, které nabízí okolí.

V ekologickém centru Toulcův dvůr si děti mohou prohlédnout hospodářská zvířata, jako jsou koně, ovce, kozy, prasata, slepice nebo králíci. Mohou se také zapojit do různých ekologických dílen nebo her, které se zde pořádají.

V Práčském zámečku si děti mohou prohlédnout historickou expozici o životě na zámku a o ochraně přírody. Mohou se také podívat na památný dub Práčský nebo si zahrát na hřišti v zámeckém parku.