• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Telč

Telč

Telč je doslova renesanční perlou mezi českými městy. Přitom Telč není jenom zámek a krásné náměstí. Jsou to také příjemné vycházky kolem tří rybníků, jež město obklopují, či posvátné ticho ve starých kostelech a kostelících.

Telč se rozkládá 25 km jihozápadně od Jihlavy. Historické jádro Telče je cennou městskou památkovou rezervací a je zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Právě vítěz se zasadil o založení kaple, později kostela a osady, dnešního Starého Města. Největšího rozmachu doznalo město za panování Zachariáše z Hradce v 2. polovině 16. století.

Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou památkou města je renesanční telčský zámek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry.

Mezi další významné památky Vnitřního Města patří farní kostel sv. Jakuba Staršího, barokní jezuitský kostel Jména Ježíš, kostel sv. Ducha s pozdně románskou věží nebo barokní morový sloup. Památkově chráněny jsou rovněž jedinečně dochované měšťanské domy, zejména na náměstí Zachariáše z Hradce, například Telčský dům, dům U Šeniglů a další.

Námšstí Zachariáše z Hradce

Když poprvé přijdete na náměstí v Telči, budete mít pocit, že jste se ocitli mezi kulisami, postavenými k natáčení pohádky. Nejedná se však o kulisy, ale o skutečné domy, v nichž žili skuteční lidé. To, co dnes vidíme na Náměstí Zachariáše z Hradce, je výsledkem mnoha let utváření vzhledu města. Zástavba na náměstí nesla typické středověké znaky. Domy byly zprvu úzké a vystavěné z nejdostupnějšího materiálu, jaký se nacházel v okolí, tedy ze dřeva. Pod domy byly vyhloubeny sklepy, které byly následně pospojovány chodbami, jež se klikatí pod celým náměstím. Sklepy jsou dnes jediným pozůstatkem původních rozměrných gotických domů.